Over de logo’s

In het logo van Siris About Beer, zien we een omkaderings-driehoek ( men zou durven denken, een soort amfora ) en de 2 golfjes . Dit symbool betekent ‘Kas’ ofwel ‘Bier’ in het oudste schrift ter wereld ( het Spijkerschrift van het Soemerische volk in Mesopotamië )
Verder zien we het oog, een afgeleide van ‘The All-Seeing Eye’ welke op zijn beurt staat voor kennis.
De S duidt tenslotte op Siris, de biergodin uit Mesopotamië.