Privacyverklaring

Wie zijn we

Siris About Beer hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Siris About Beer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring; – verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens Welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen komen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Siris About Beer is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaand e-mailadres : dylan@sirisaboutbeer.com

 

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Siris About Beer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Siris About Beer ( uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. ( gerechtvaardigd belang)
 • het kunnen toekennen van ‘badges’ na deelname van activiteiten ( uitvoering overeenkomst)
 • het kunnen uitreiken van certificaten ( uitvoering overeenkomst)
 • bestellingen via de webshop mogelijk maken ( gerechtvaardigd belang)
 • spam detecteren. (gerechtvaardigd belang)

 

Welke gegevens verwerken we?

Algemeen

We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bedrijfsnaam, profielfoto.
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Bij het invullen van het contactformulier worden de volgende persoonlijke gegevens vastgelegd: naam, email en het bericht ingevuld in het formulier. Deze gegevens worden 6maande bewaart en worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van service aan klanten, niet voor marketing doeleinden.

Aankoop tickets evenementen

Het aankopen van tickets voor onze evenementen wordt mogelijk gemaakt door Events Manager. Wij verzamelen en delen dan ook de hieronder bepaalde gegevens met deze partij.

We verzamelen de informatie die je ingeeft bij het maken van een boeking, met als doel het reserveren van een plaats op het evenement. Ook wordt deze informatie gebruikt voor het bijhouden van aanwezigheden op de evenementen.

Daarnaast maakt Events Manager gebruikt Google services om kaarten te genereren en automatisch aanvullen bij het zoeken naar evenementen op locatie mogelijk te maken. Google kan hierbij data verzamelen via jouw browers in overeenstemming met hun privacy policy.

Aankoop in de webshop

De aankopen via onze webshop worden mogelijk gemaakt via WooCommerce.
Wij verzamelen en delen wanneer je onze webshop dan ook de hieronder bepaalde gegevens met deze partij:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingstoeslagen en verzendkosten te berekenen.
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens te verzenden.
 • Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
  • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
  • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
  • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
  • Om je account voor onze winkel in te stellen
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belastingen
  • Om ons winkelaanbod te verbeteren
  • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je nam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services  voor meer details.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

We maken tevens ook gebruik van cookies om tijdelijk informatie op te slaan aangaande een booking die in behandeling is.

Ook gebruiken we cookies om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Analytische gegevens in verband met de bezoekers van deze website worden verzameld door Jetpack.
De privacybeleidspagina’s van deze service kan je hier vinden: Privacy Policy.

 

Met wie we jouw data delen

De gegevens die je ons geeft kunnen we aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (WordPress)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (MailChimp)
 • het verwerken van bestellingen (WooCommerce en Events Manger)
 • het verwerken van betalingen (PayPall)
 • het beheren van online gebruikersaccounts (BuddyPress)
 • het linken van badges aan online gebruikersaccounts (GamiPress)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen).

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/ of toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Over het algemeen slaan we informatie met betrekking tot je aankopen over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie 5 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, factuur- en verzendadres en de datum en inhoud van je bestelling. Tevens kunnen we op deze manier klanten een overzicht bieden van hun bestellingen de afgelopen 5 jaar.

Om iedereen die een workshop bij Siris About Beer heeft gevolgd de juiste badges/certificaten te kunnen toekennen wordt de informatie (naam, voornaam, gevolgde workshops, adres) die nodig is om dit mogelijk te maken voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we ten alle tijden een duplicaat van het certificaat/badge uitreiken.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Siris About Beer gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen gehanteerd;
 • We zullen pseudonomiseren en zorgen voor de encryptie van de persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze maatregelen worden regelmatig getesten en geëvalueren;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing, of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

 

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hiervoor direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring

Siris About Beer kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 20-07-2018 .