Wat Is De Ideale Temperatuur Voor Een Bier ?

Westmalle Tripel ; Koud of Koel ?

Ondertussen kennen we allemaal wel het regeltje dat bieren niet te koud mogen worden gedronken. Koude zal immers de smaak naar de achtergrond duwen, gezien het de smaakpapillen te veel ‘verlamd’. Net daarom drink je speciaalbieren dus nooit op 3°C.

Mijn drankenfrigo staat dan ook op 8°C. In mijn kelder meet het (na de voorbije warme dagen ) 15 °C. Een ideaal excuus om eens 2 biertjes op 1 avond te drinken, is dat ik eens wou onderzoeken wat nu net het verschil was tussen een bier op beide temperaturen.

Ik dook m’n kelder in, en vond 2 flesjes van éénzelfde batch ( zodat daar zeker geen verschil op zit ) van Westmalle Tripel ( Gebotteld 13-08-2018, en dus ruwweg 3 kwart jaar oud ) .
1 Flesje werd 48 uur op voorhand, rechtopstaand, in de frigo gedeponeerd. Dit flesje gaat voor het verdere verloop van deze test, door het leven als WT8 De andere mocht nog even op z’n vertrouwde plekje blijven staan, en werd prompt omgedoopt tot WT15.

Voor de proeverij gebruik ik proefglazen ( om het toch een béétje deftig te houden ! ) van De Koninck, omdat deze een wijde opening hebben ( wat nodig is voor bieren als een tripel, omdat deze een hoog CO2 gehalte hebben, welke dient open te bloeien in de lucht, en zo de aroma’s vrij te geven aan de gelukzalige drinker ) . Bovendien hebben de glazen een inwaartse kromming, wat voor een meer resistente schuimkraag, alsook een intenser gebundeld aroma zorgt.

WT15 schenkt al direct met veel meer schuim. De geoefend schenker kan hiermee rekening houden, en het eindresultaat sturen. Maar het is wel iets om mee rekening te houden. Hoe warmer, hoe meer CO2 geneigd is uit de vloeistof te gaan ( via schuim ) Deze bubbels zullen na verloop van tijd ‘breken’ en het welbekende aroma vrijgeven. Dit resultaat was dus te verwachten. Het aroma zorgde voor een grote hoeveelheid ‘isoamylacetaat’ , wat je zal herkennen als ‘banaan’. Deze ester ( bijproduct van de gist) is zeer typisch voor een tripel. Het maakt het aroma vrij ‘zwaar’ , waardoor je de indruk krijgt dat dit een traag te drinken bier zal zijn. De intensiteit is hoog.


WT8 schenkt iets minder schuimrijk, en heeft wat last van ‘koudetroebel . Gelukkig heb je bij een Westmalle nooit problemen inzake genoeg schuim !. De geur is iets frisser, legt iets meer nadruk op de hoppige kant van een tripel ( al is die natuurlijk beperkt, zeker voor ons – de verwende IPA generatie ) . De banaan is nog steeds aanwezig, maar is niet zo opdringerig als bij WT15. Het aroma laat je een bier verwachten, met een doordrinkbaarheid die hoger is dan de WT15, al blijf je wel het idee hebben hier met een degustatiebier te maken te hebben ( wat allesbehalve verkeerd is ) .

Nog voor ik kon proeven ( dit schrijven reeds ondernomen ) valt me nog iets leuk op. De WT15 ontdoet zich veel sneller van z’n schuimkraag. De opwaartse stuwkracht van de CO2 die het feestje als afgelopen beschouwd, heeft ervoor gezorgt dat de meeste van de bubbels het al begaven onder ( of eigenlijk boven? ) de druk. Helemaal plat wordt hij niet, maar de schuimkraag is merkbaar minder resistent op deze hogere temperatuur.
De Proef-proef !


WT8 Start met een kleine bitterheid, welke omarmd wordt door een moutigheid ( brood ) , om dan naadloos over te gaan tot een ester-einde. De bijzonder subtiele nasmaak, met een licht bittertje, lichte witte-broodkorst moutigheid, en zwevende banaan toetsen, doen dit iconische bier nogmaals heropleven na het doorslikken. Hoewel ik alle zin heb deze ervaring nogmaals te herhalen, moet ik, in functie van de test, eerst langs z’n warmere broer.

WT15 heeft reeds merkbaar minder gas ( na ca 10 minuten in het glas ). De fijne hoppigheid wordt hierbij overstegen door een krachtmeting tussen mout en esters. Het bier voelt zwaarder op de tong ( combinatie minder CO2, en hogere ester intensiteit ) . Het is een iets minder fris bier ( en daarmee doel ik niet enkel op de temperatuur ) , en is zoals verwacht een bier welke je trager zou degusteren.

Wanneer we teruggaan naar WT8, schrik je vooral van hou koud hij is. De bitterheid blijft opvallen, alsook de frisheid. Het doet véél minder intens aan, z’n complexe kantjes worden overstegen door het slagveld dat de WT15 heeft achtergelaten. De smaakpapillen hebben zich reeds aangepast aan diens intensiteit, en zijn in mindere mate te bekoren met de subtiliteit van WT8.


We kunnen dus afleiden dat , naast het opbouwen in intensiteit ( soms simplistisch vervangen door opbouwen in alcoholgehalte, doch niet 100 % van de keren correct ) , men ook dient op te bouwen in temperatuur. Of tenminste toch zeker niet af te bouwen. Gelukkig is het menselijke gewoonte om een bier te drinken op een koudere temperatuur, dan de omgeving. Het bier zal dus langzaamaan opwarmen ( veranderen, intenser worden , hoe langer hoe meer CO2 afgeven )  eerder dan dat het zal afkoelen ( wat negatiever zou zijn voor de beleving ) .

Meningsverschillen zullen er altijd zijn, gezien het hier écht wel om persoonlijke voorkeur gaat. Ondertekende prefereert alvast op een gematigd koele temperatuur te beginnen, en het bier desgewenst op te laten warmen. Ik houd sowieso niet van snel-snel drinken, en gun het bier dus te tijd om te matureren, en de tand des temperatuur te trotseren !Bijkomende informatie :
Een klein weetje om een kanttekening van te maken, is dat er ook een verschil is in alcohol absorptie en verwerking in het menselijk lichaam, welke in verband te brengen is met deze tekst.

Het is recent ontdekt, dat de duodenum ( beter bekend als de 12-vingerige darm) reageert op de combinatie CO2+ Alcohol. Dit wil zeggen, dat alcohol in combinatie met hogere CO2, sneller in het bloed wordt opgenomen. Men zal dus sneller een piek krijgen in de bloedwaarden. De piek zal hoger zijn, maar ook sneller beginnen afgebroken te worden door het lichaam.

Alcohol met lagere CO2 wordt langzamer opgenomen in het bloed. Deze zal dus minder hoog pieken ( tegen de tijd dat de volledige alcohol is opgenomen, is er al een groter deel afgebroken) . Echter, omdat het langer duurt vooraleer alle alcohol in het bloed terechtkomt, duurt het ook langer eer het er allemaal uit is. Je blijft dus langer onder invloed, maar minder intens.

Gezien temperatuur een duidelijke invloed heeft op het CO2 gehalte, kan men dus ook afleiden dat dit een invloed heeft met de alcoholopname en -afbraak in het lichaam.

Hoe wil jij het liefst je Westmalle Tripel ?

Aan jou de keuze !

Tekst en foto’s : Dylan Verduyn

Marktonderoek : Belangrijke Aspecten Van Een Biercafé

E

Wat doet een biercafé draaien?

Welke redenen zijn voor klanten doorslaggevend om een biercafé vaker te bezoeken, of integendeel er niet meer terug te komen? Met andere woorden: waaraan moet zo’n zaak voldoen om goed te (blijven) draaien? Een recente rondvraag op Facebook bij bierliefhebbers licht een tipje van de sluier.

Tekst en foto: Wim Swinnen

Cartoon: Erwin Vanmol

Antwerpenaar Dylan Verduyn is niet alleen professioneel bartender en gediplomeerd bierkenner, maar ook oprichter van Siris About Beer, een bedrijfje dat diverse workshops rond bier organiseert. Via Facebook deed Verduyn een rondvraag over de verschillende aspecten die klanten belangrijk vinden met betrekking tot het bezoeken van horecazaken, en in het bijzonder van biercafés.

Een zestal factoren spelen hierbij kennelijk een bepalende rol: interieur en gezelligheid, kwaliteit, prijs, vriendelijkheid, productkennis en de grootte van het bieraanbod. “Voor alle duidelijkheid: de factoren werden niet spontaan door de ondervraagden vermeld, maar hen voorgelegd tijdens de enquête”, aldus Verduyn. “Door de jaren heen praatte ik als barman vaak met klanten en dit bleken de belangrijkste redenen te zijn om een biercafé te bezoeken of net te mijden. Deze gesprekken hebben me ook geïnspireerd om met workshops te beginnen waarbij zowel leken als professionals hun kennis over diverse aspecten van bier kunnen bijspijkeren – onder meer over bierstijlen, brouwfouten en foodpairing. Ik heb de ambitie om met Siris About Beer een steentje bij te dragen wat biereducatie betreft.”

Niet onbelangrijk alvorens de bevindingen van de rondvraag van naderbij te bekijken: Verduyn beklemtoont zelf dat zijn enquête niet beantwoordt aan de vereisten van een wetenschappelijk onderzoek; daarvoor is de steekproef niet representatief genoeg. De resultaten zijn dus hoogstens indicatief. Maar ze doen alleszins meermaals de wenkbrauwen fronsen en zijn soms zelfs ronduit verbijsterend.

Kwaliteit boven kwantiteit

Voor 16% van de bevraagden is vriendelijkheid van het grootste belang in een biercafé. Maar liefst 9 van de 10 mensen zullen een zaak vaker bezoeken als ze bijzonder attent worden bejegend, en 94% blijft er weg als het tegendeel het geval is. Alle deelnemers aan deze enquête gaven aan weleens onbeleefd te zijn behandeld in een biercafé. Ten gevolge hiervan weigerde 9% zelfs om de rekening te betalen.

Productkennis is voor bijna 7% van de respondenten cruciaal. Bijna driekwart van de mensen vindt het een goede reden om terug te komen naar de zaak, terwijl bijna 14% het gebrek aan kennis van zaken voldoende acht om het bij een eenmalig bezoek te houden. Slechts 12% vindt productkennis onbelangrijk.

Het uithangbord van de meeste biercafés, een ruim aanbod, is voor liefst een van de vijf mogelijke klanten doorslaggevend. Geen enkele deelnemer vindt het gemiddelde bierassortiment te groot. Aan de andere kant verkiest 79% een kwalitatief boven een kwantitatief aanbod.

De prijs blijkt een minder grote rol te spelen dan verwacht. Amper 10% laat zich hierdoor leiden. Voor een derde van de bevraagden maakt de prijs naar eigen zeggen weinig tot niets uit. Niet omdat ze geld te veel hebben, maar omdat ze vinden dat je kwaliteit nu eenmaal betaalt. Toch is het verrassend dat 57% er geen graten in ziet om 20 euro te betalen voor een glas bier van topniveau.

Kwaliteit blijkt de belangrijkste reden te zijn voor het bezoek aan een biercafé. Voor niet minder dan 37% van de deelnemers aan deze enquête is een onberispelijke kwaliteit prioritair. Maar liefst 62% vindt de gemiddelde kwaliteit ronduit problematisch. Dat is voor één van de vijf klanten voldoende om het bij een eenmalig bezoek te houden.

“Het gaat hier niet zozeer om de kwaliteit van het bier dan wel die van de service”, preciseert Verduyn. “Zijn de leidingen goed gereinigd, is de houdbaarheidsdatum van de bieren niet verstreken, zijn de glazen schoon en reukloos, enzovoort. Dat lijkt voor heel wat klanten primordiaal te zijn.”

Het lag in de lijn der verwachtingen dat de meerderheid van de bierliefhebbers het kader waarin ze bieren degusteren, het minst belangrijk zou vinden. Voor 57% maken het interieur en gezelligheid bitter weinig uit, terwijl slechts 9% voor een andere zaak zal kiezen als inrichting noch sfeer naar wens is.

Slotsom: onderschat nooit de focus van de ware bierliefhebber.

Bierfestival : BCBF 2018

Billies Craftbeerfest 2018 : Gemoedelijk & Geweldig 

No automatic alt text available.Bierfestivals 


In onze huidige maatschappij, kan je je mening kwijt over zowat alles.
Wil je weten hoe een bier proeft ?
Untappd heeft per bier enkele honderden, soms zelfs duizenden meningen voor je.
Ratebeer heeft er ook, uitgebreider , maar minder in aantal.
Ook plaatsen kan je opzoeken, op media als tripadvisor, of diezelfde ratebeer ( als het bier plaatsen betreft ) .
Festivals, dat is echter een ander paar mouwen.
Sommigen schelen erg in kwaliteit van jaar tot jaar, anderen hebben een permanente kwaliteitsstandaard.
Het is vooral belangrijk je eigen mening hierover te vormen, en dat kan enkel door ze daadwerkelijk te bezoeken.
Omdat er tegenwoordig wel elk weekend één of meerdere festivals te bezoeken zijn, probeer ik mijn steentje bij te dragen , en jullie mijn ongezouten mening toe te dragen, over een bezocht bierfestival .

We beginnen deze review-reeks, met een festival wel érg dicht bij mijn eigen woonplaats.
In Antwerpen, vond op 30 November & 1 December, de tweede editie plaats van Billie’s craft beer festival.
Een festival dat vernoemt is naar Billie’s bier kafétaria, welke dan weer vernoemt is naar café-hond Billie.
Ziedaar, de belangrijkste troef voor dit festival : hun levende mascotte.

Image may contain: indoor
Levende mascotte Billie


BCBF  ; een uniek concept Billie’s Craft Beer Festival ( kortweg BCBF ) bracht voor het eerst de all-in formule naar België.
Hierbij betaal je een – op  het eerste zicht grote – som geld als inkomprijs, maar je drinkt dan wel de hele dag wát je wil, en hoeveel je wil.
En daar zit ‘t hem net.
De kwaliteit van de geschonken bieren op BCBF is ongezien in België.
Ze halen de beste brouwerijen wereldwijd naar de Antwerpse waagnatie, met dit jaar toppers als  The Alchemist, Other Half, Central Waters, Jackie O’s ( allen Amerika, en producent van wereldwijd gezochte bieren ) .
Uit Europa werden de kelen dan weer gesmeerd met het enorm gewilde moutvocht van brouwerijen zoals Omnipollo, Mikkeller, Seven Island, Lervig, Magic Rock ,…
Ook de lokale, Belgische brouwerij / bierfirma kreeg de verdiende aandacht.
Zo kregen de internationale toeristen ( en dat zijn er nogal wat, op dit evenement ) bieren te kennen van onder meer  Vleesmeester, Cabardouche, Oude Maalderij , en zelfs geuzestekers Oud Beersel &  Tilquin.
Goed voor een totaal van om en bij de 50 brouwers , in zowat elke categorie binnen de ‘Craft Beer’ wereld.
Hier vind je iets voor elke liefhebber van artisanaal bier !

Afbeeldingsresultaat voor billies craft beer fest 2018Hoewel de prijs op het eerste zicht dus hoog lijkt, is hij dat helemaal niet.
Denk maar aan bieren als Black Gold.
Normaal niét te krijgen ( al zeker niet in België ) nu als bijzondere fles verkocht op het festival.
Kostprijs ? 45 euro voor een fles van 66 cl.
Dit is nu eenmaal de prijs voor een bier dat zo bijzonder is ( gelukkig nog een pak minder dan het evenbeeld in wijn, welke in de ettelijke duizenden euro’s kan gaan ).
Als je dan weet dat Black gold, om maar één te noemen, ook gewoon te drinken is op het festival , samen met een 399 andere topbieren, dan weet je dat je je geld er bijzonder snel kan uithalen.
Dit alles terwijl je bieren kan nuttigen, waarvan je nooit had verwacht dat ze konden bestaan!


De prijs en het aanbod zijn dus al bijzonder interessant. Maar wat met de sfeer ? 


Billie’s bierfestival is zeer gericht op de échte fans.
Hier zal je dus niet snel de lokale zatlap tegenkomen.
Wat je wel zal zien, zijn mensen uit alle hoeken van de wereld ( zelfs tot in de USA zijn ze vol lof over dit festival ! )
Allen zijn ze verbonden door hun liefde voor het artisanale.
Dit is dan ook een fundering voor ‘snelbouw’ vriendschappen, die meestal ook lang na het festival blijven duren.
Iedereen heeft maar één ingesteldheid ; genieten !

Bovendien heeft BCBF  tal van randactiviteiten.
Niet enkel de artisanale foodtrucks met heerlijk eten, maar ook een tafelvoetbal, een barber-shop, een t-shirt stand, artisanale droge worsten, … Je kan zelfs een tattoo laten zetten door de twee bekendste craft-beer-tattoo artiesten van Antwerpen !

Image may contain: one or more people
de sfeervolle set-up van BCBF 2018  


Tenslotte komt ook enorm veel tot stand dankzij een enorm groot team aan vrijwilligers.
Allen gedreven door hun passie, en de wil iets bij te dragen aan dit verrijkende event.

Is er dan helemaal niéts negatiefs op te merken aan dit festival ?
Vorig jaar kon je nog stellen dat de belichting wat ‘te rood’ was, om je bier goed te kunnen bekijken ( op kleur, bijvoorbeeld ) , en dat de wachtrijen wat lang waren ( voor de toiletten, en voor de inkom ) .
Dit jaar hebben ze deze commentaar echter besproken met het team, en volledig weggewerkt.
Zelf ben ik beide dagen gegaan, en neen, ik heb niets negatiefs op te merken aan dit festival.
Een toplocatie, met prachtige aankleding.
Opgebouwd door gepassioneerde mensen mét kennis van zaken, en een sfeer om U tegen te zeggen.

BCBF 2018 mag dus gerust een voorbeeld genoemd worden, en is dan ook perfect om te dienen als eerste festivalbespreking.
Zó moet het dus, jongens!  

Nog een beetje bijkomende informatie gewenst ?
Surf zeker eens naar Billiescraftbeerfest.be .
Of spring eens binnen in Billie’s Bier Kafétaria.
Volgens de lokale legende, kan je er nog steeds Billie The Butcher drinken, een bier speciaal gemaakt voor BCBF 2018 !
Wie er volgend jaar gewoon wil bij zijn, stipt alvast beter 29 en 30 November aan in de agenda.
Boodschap is snel zijn, want dit jaar was één van de dagen reeds uitverkocht !

Tot dan ! 

Image may contain: 10 people, people smiling, crowd
BCBF 2018 :  een Topteam van vrijwilligers 


Foto’s met dank aan de officiële BCBF- facebook : https://www.facebook.com/Billiescraftbeerfest

Bierbestemming : Stockholm (Zweden)

Stockholm is de Hoofdstad van Zweden.
Afbeeldingsresultaat voor stockholm

Dit Scandinavische land staat vooral bekend om Abba en Ikea, maar ook Bier lijkt er wel erg in trek te zijn !

Stockholm is natuurlijk duur, in vergelijking met de meeste landen.
Het is echter ook een bijzonder efficiënt land, waar structuur en organisatie zichtbaar is in zowel de mensen, als de gebouwen.

Stockholm is -persoonlijk- mijn favoriete stad ter wereld.
Een andere blog, zou enorm kunnen uitweiden over de ongeziene vriendelijkheid van de mensen, de prachtige gebouwen, het pitoreske ‘Gamla Stan’ , …. De lijst is eindeloos.

Wij focussen ons echter op bier ! 

Een bar die z’n gelijke niet kent !

Laten we met het begin beginnen.
Zweden is geen traditioneel bierland.
Buiten hun eigen regionale stijl – Sahti, tegenwoordig bijna verdwenen – was bier voor hen niet echt belangrijk.
Alles veranderde toen Akkurat openging.
Deze speciaalzaak richtte zich op lekker eten, speciale whisky’s, en, uiteraard, speciaalbier.
Door de loop der jaren is Akkurat uitgegroeid tot een wereldwijd bekende zaak.
Op Ratebeer.com staan ze nog steeds op plaats 2 wereldwijd, al hebben ze ooit op plaats 1 gestaan.

Aanbod

Hun kaart omvat, anno 2018, bijzonder veel pareltjes. In categorieën, vinden we Bieren van : België ( lambiek en anderen ) , Zweden, Amerika, Engeland, Duitsland, … En bovendien ook van al deze categorieën een vintage lijst.
Qua huisbieren vinden we echte legendarische bieren terug.
Denk maar aan Närke Kaggen Stormaktsporter en diens varianten, of Cantillon Soleil de Minuit ( en anderen ) en zoveel meer.
Een bierlijst die niemand onvolmaakt zou kunnen noemen !
Op hun taps hebben ze steeds een interessante selectie aan bieren, in verschillende stijlen.

Het interieur is een ander pareltje.
Donker, blinkend hout, en een waanzinnige collectie flessen (op een elegante manier uitgestald ) bieden de bezoeker heel wat bekijks.

Het personeel is hét discussiepunt anno 2018.
Nu Stene ( zie onder ) de zaak verkocht heeft, haken veel klanten af.
Ze vinden dat de plek z’n ‘magie’ kwijt is. Hoewel ik dit – afgaand op sommige werknemers – kan begrijpen, ben ik het niét met hen eens.
Omwille van 1 man in het bijzonder : Johan Bane .
Ook enkele collega’s van hem zijn meer dan een vernoeming waart, maar Johan is en blijft m’n eigen favoriete barman in de wereld.
Spendeer ook maar 1 uur bij hem aan de toog, en je weet direct wat ik bedoel !

De schatkelder

Tot slot : als je écht geluk hebt, kan je misschien het keldercomplex van de zaak bezichtigen.
Dit is echter niet inbegrepen in het café-gebeuren, dus beschouw het niet als een ‘recht’.
De weinigen die er geweest zijn, zullen het echter unaniem beamen : dit is zowat de mooiste kelder ter wereld. Let op de professionaliteit in bewaring, alsook het bijzonder aangename optische aspect !

Akkurat is, én blijft, mijn favoriete bier zaak ter wereld.
En al helemaal als Johan de barman van dienst is !

Stene 2.0

Stene is één van de vroegere zaakvoerders van Akkurat.
Het was hij, die vooral instond voor de bieren ( Cantillon, Närke,… allemaal zijn ze in de eerste plaats fan van Stene. het is dus onduidelijk of zij in de toekomst aan Stene zullen verkopen, of aan Akkurat blijven verkopen ) .
De ‘nieuwe’ zaak van Stene, is deze Zum Franziskaner – beter gekend als het oudste café in Stockholm.

Afbeeldingsresultaat voor zum franziskaner

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze zaak vooral gespecialiseerd in Duitse speciaalbieren, al vergeten ze uiteraard de Zweedse toppers niet.
Voor ruwe imperial stouts, of geest verrijkende Barleywines, zit je hier verkeerd.
Wil je echter de beste lagers uit Duitsland, gecombineerd met fantastisch klassiek eten ( Duits of Zweeds ) , dan is dit dé plek voor jou.
Net zoals we van Stene gewoon zijn, is het idee tot in de perfectie uitgevoerd.
Top interieur, extreem mooie bierkeuze ( met een haast ongeziene drang naar kwaliteit van brouwer tot klant ) , en een verrassend lekkere keuken.
De aard van de zaak, is wellicht de reden dat dit café niet zo snel de hoogte’s van Akkurat zal bereiken bij beer geeks.
Wie echter graag kwaliteitslagers drinkt, zal moeten beamen dat ook hier weer, Stene een zaak perfect heeft gemaakt .

Brouwerij zonder brouwerij

Afbeeldingsresultaat voor omnipollo marshmallow

Zweden’s meest gehypete brouwerij van het moment – Omnipollo – is eigenlijk een bierfirma.
Dit wil zeggen dat ze een recept uitschrijven, en dit dan laten brouwen door een bestaande brouwerij ( in hun geval, meestal Brouwerij De Molen, of De Proefbrouwerij ).
Je kan dus geen brouwerijbezoek doen bij Omnipollo.
Wel hebben ze in het stadscentrum een eigen plaatsje, Omnipollo’s Hat .
In deze zaak hebben ze een 10-tal taps, en een handvol flesjes.
Bovendien serveren ze ook huisgemaakte pizza’s. Hier ben je aan het juiste adres indien je een bier wilt.
Met slush-ijs créme erop.
En daar dan weer Marshmellow’s op.
Deze worden dan weer geflambeerd.
En vervolgens besprenkeld met cacao.
Allesbehalve traditioneel !
Jammer genoeg is de plek bijzonder klein, waardoor het snel onaangenaam druk wordt.

Andere zaken :

Stockholm bevat té veel goeie bier-bars om in 1 blogpost genoeg aandacht te kunnen geven aan iedere zaak.
Verschillende zaken die hier een kleine vermelding krijgen, zouden in zowat elke andere stad dé toplocatie kunnen zijn .
Zo zijn er – onder meer –

Man in the Moon :

Dit restaurant met bijzonder veel taps, bied een waaier aan mooie bieren aan.
Ook enkele vintage bieren. De ‘kleine broer’ van Akkurat, maar op zichzelf een toplocatie !

Oliver Twist :

Vlakbij Omnipollo en Akkurat, vinden we Oliver Twist.
Dit was één van de eerdere bierzaken in Stockholm, en heeft nog altijd een zeer mooie keuze aan nationale bieren ( Oppigards, Narke, Nils Oskar ,… ) naast enkele internationale toppers.

Pressklubben :
Afbeeldingsresultaat voor pressklubben

Als Belg zijnde naar een Belgische bar gaan in Stockholm?
Waarom ook niet !
Met een bijzonder ruim aanbod, vond ikzelf ( na reeds enkele 1000-en Belgische bieren geproefd te hebben ) hier een 3 tal nieuwe, Belgische bieren !
Ook zeer leuk, is dat mensen hier een soort ‘locker’ kunnen huren, in een UV-afgeschermd, temperatuur gecontroleerde ruimte.
Hierin kunnen klanten bier ‘bewaren’ welke ze aankopen in het café, maar pas na enige tijd willen consumeren.
Via de trap naar het sanitair heb je zicht op deze flessen, wat je een idee geeft van wat hier ooit te koop is geweest.
Als je nu een fles zeldzame lambiek van enkele jaren geleden uit ‘jouw’ locker kunt laten halen door de barman ?
Dan ben je toch écht wel King of the pub !
1 Van de barmannen hier, is overigens een lokale legende.
Vraag dus zeker eens naar Jens Skrubbe .
Deze halfgod kan je wellicht nog iets bijleren over Belgisch bier, ook al ben je zelf Belg !

Belgobaren :

ligt vlakbij Pressklubben, en wordt hierdoor wat overstegen.
Anno 2018 hebben ze vooral veel te oud bier, welke niet geschikt is om te rijpen.
Slechts matig enthousiast, werd ik ervan.
Gelukkig hebben ze nog steeds De Molen biertjes van rond 2009 .
Black Jack en Black Isak , beiden op de originele 18cl ‘nip’flesjes.
Deze biertjes zijn in het bijzonder een reden om deze plek te bezoeken !

Dé beste biershop in Zweden

Afbeeldingsresultaat voor systembolaget

Zweden heeft een overheids-monopolie op alcohol.
Dit wil zeggen, dat geen enkele zelfstandige winkel dranken mag verkopen die meer dan 3.5% Alcohol bevatten.
Als gevolg hiervan, kan je makkelijk kwaliteitsvolle bieren vinden met een laag alcoholgehalte.
Een groot aantal shops is hier zelfs in gespecialiseerd, en ook de supermarkten bieden enkele mooie mogelijkheden aan.
Dé shop in Zweden, is echter de overheids-shop, genaamd System Bolaget.
Je vind deze winkel op wandelafstand van zowat elk punt in Stockholm.
Het mooie aan deze winkels, is dat ze allen met elkaar verbonden zijn.
Elke winkel heeft dus exact dezelfde prijs voor een product.
Hoewel het aanbod verschillend kan zijn ( naargelang de grootte van de shop ) , kan je alles uit het totale gamma bestellen, en laten overkomen naar een vestiging naar keuze. Zonder meerprijs, maar dit kost je wel enkele dagen geduld.

Bovendien is hun display één die onverbeterbaar is.
Met licht, strak hout, worden de bieren in display gezet, net alsof het een echte topwijn betreft.

Eindelijk, bier met respect getoond !

Of het nu een Heineken betreft, of een speciale editie uit de USA, elk bier wordt hier behandeld als een dure, luxueuze fles. Proper !
De service hier is ook bijzonder strak ( sommigen zelfs met stoffen handschoentjes ).
Mensen die hier werken, werken in een ‘alcoholshop’, en zijn dus niet per se bierkenners.

De Europese Unie is géén van van de overheidsmonopolie, en besliste daarom dat Zweden genoeg internationale mogelijkheden moét aanbieden.
Gezien System Bolaget voor héél Zweden besteld, kunnen zij bovendien enorme volumes verzetten.
Ten gevolge hiervan, kan Zweden bijzonder mooie bieren verkrijgen, soms zelfs een unieke batch volledig opkopen ( denk maar aan Armand en Tommy van 3 Fonteinen, enkele jaren geleden ) .
Keuze genoeg, dus !
Hoewel elke System Bolaget dus overal ‘hetzelfde’ is, wil ik toch even graag NK vermelden.
NK is een – vrij luxeus- shoppingcenter, waar in de kelderverdieping de grootste System Bolaget van Stockholm z’n plek heeft.
Als toerist heb je namelijk niet altijd tijd om te wachten op een bestelling uit een andere shop.
NK ligt net buiten Gamla Stan ( ca een klein half uurtje stappen van Akkurat )

Wachten op de trein

Afbeeldingsresultaat voor bishop arms

Op het einde van je – zeer waarschijnlijk- geweldige vakantie, moet je wellicht in het Centraal Station een trein, bus, of tram nemen naar de luchthaven.
Net buiten het station, vinden we een locatie van The Bisshop’s Arms.
Deze café-keten heeft een ruim aantal vestigingen, maar dankzij zijn locatie, is deze aan het station diegene die ik zelf het meest heb bezocht.
Alle TBA’s , hebben een ruim aantal tapbieren.
Hoewel de selectie niet dé beste is in Zweden, en prijzen relatief hoog liggen, kan een bezoeker hier toch enkele mooie bieren vinden.
Tot op de laatste minuten, voorziet Stockholm je van een waanzinnig bieravontuur !

Jammer genoeg kan ik niet élke plek opnoemen die me positief heeft verrast in Stockholm, dan zou de tekst eindeloos lang zijn. Dit is echter een greep uit het totaalaanbod, dewelke voor mij persoonlijk de mooiste herinneringen maakten.

Heb je zelf nog aanraders in Stockholm ? Laat het ons weten via de comments !

De Favorietenlijst :

Brouwerij ( Nationaal ) : Närke Kulturbryggeri
Brouwerij ( Regionaal ) : Omnipollo ( Bierfirma )
Shop : System Bolaget

Prijsklasse : Duur voor standaard bier, maar verrassend meevallend voor exclusieve bieren
Stad zelf : Bijzonder mooie stad met extreem vriendelijke mensen. Alles in deze stad straalt design, efficiëntie, en kwaliteit uit.

Bierbestemming : Riga (Letland)

Riga is de hoofdstad van Letland.

Niet meteen een bierland in velen hun gedachten, toch kan deze stad een aardige, positieve verrassing zijn !

Zo heeft het land, alsook de specifieke stad, nu reeds enkele mooie brouwerijen, die reeds van internationale faam genieten.

De bekendste is wellicht Labietis, uit Riga zelf.
De prijzen in Riga zijn – naar westerse standaarden – bijzonder laag.
Wij betaalden 24 € pp voor 3 nachten in een Hostel, en slaagden erin maaltijden + drank te nuttigen voor 4.5€ per persoon – op restaurant, wel te verstaan.
Deze lijken hier soms wel goedkoper dan de aanwezige fastfood ketens.
Wie zoekt, kan hier echt mooie deals doen!

Afbeeldingsresultaat voor Riga latvia

De Stad zelf

Riga is een bijzonder mooie, levendige stad vol met jonge mensen.
Dit is ook te zien aan de talloze nacht-café’s, dancings, casino’s, … Een ideale stad om een feestje te bouwen met een beperkt budget.
De goedkoopste cocktails die we hebben gespot ? 1.5 € per stuk !

Wij kwamen echter vooral voor de bierscène.

Beerfox Shop


We begonnen onze reis met een bezoek aan de shop ‘Beer Fox’.
Deze shop ligt op een half uurtje stappen van het effectieve centrum van de stad.
De wandeling doorheen de parken en de pittoreske, levendige straatjes ( vol horeca en andere interessante stops ) is een erg mooie.
De bezoeker zal merken dat beerfox net uit het centrum ligt, het laatste deel van de wandeling is iets minder levendig.
Een aangekomen in de shop, weet je echter duidelijk waarom je de moeite hebt genomen.
De shop is eerder klein, maar biedt talloze toppers aan, hier vind je bieren van crooked Stave, Jester King, Lervig, diverse oude geuze’s, puhaste, …
De lijst is verrassend lang !
Ook de prijzen zijn zeer mooi, en komen voor bieren uit bijvoorbeeld Denemarken, goedkoper uit dan ze in het land van herkomst aan te kopen.
Ook lokale bieren vergeten ze niet!Gelukkig was er een zeer professionele service van Reinis Gailītis , welke het mogelijk maakte de juiste bieren te kiezen tussen dit grootse aanbod!
Dit niveau van service, zag ik in Riga slechts zelden geëvenaard.

Beerfox Bar


Ondermeer door hun buren, de Beerfox Bar.
Zowel de shop als de bar, zijn eigendom van Michael Perdue.
Deze half-heilige lijkt het voortouw te nemen om Riga te laten kennismaken met internationale toppers.
Voor de bar heeft hij hierbij hulp van een professioneel team  ( Anna, Karina,Renate & Daila ).
De Beerfox Bar was onze belangrijkste stop.
Hier gaf Siris About Beer een workshop rond brouwfouten.
U kan zich dus verzekeren van kwalitatieve service mét kennis van zaken in beide locaties van Beerfox.
De opleiding was echter ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.
Het is net die kameraderie-op-de-eerste-plaats die de bierwereld zo mooi maakt ! Bedankt, Michael !

De Beerfox Bar zelf, is voor Riga een revelatie.

10 taps ( zal nog uitgebreid worden ) lijkt op het eerste zicht beperkt, maar er wordt optimaal gebruik van gemaakt.
De 10 bieren die je hier vind, zijn ook het ook écht waard om te drinken, in tegenstelling tot cafés met meer volume, maar minder ‘uitgekozen’ bieren.
Denk maar aan gerennomeerde namen als Fuerst Wiacek, To Ol, Lervig, … Ook zijn er enkele flessen voorhanden, en als de shop ernaast nog open is kan er ook drank uit de shop genuttigd worden in het café. Houdt er wel rekening mee, dat in Riga de verkoop van alcohol om mee te nemen ( lees, in shops ) verboden is na 22.00 uur.

Andere Interessante bierplaatsen :

Achter de hoek van beide Beerfoxen, is er de zaak ‘Tris Viri Laiva’ .
Dit restaurant biedt goedkoop, maar zeer lekker eten aan ( ribbetjes aan 6 euro ), en serveert hier enkele lagers.
Ik genoot zelf van een zeer te smaken Kellerbier.
Een mooie combinatie met de zaken van Beerfox, dus !

In het effectieve stadscentrum vinden we ook enkele interessante plaatsen.

Afbeeldingsresultaat voor easy beer pub riga

Easy Beer berust zich op het systeem van de klant zelf te laten tappen.
Een niet-overdreven groot aanbod, zorgt ervoor dat dit concept toch enige kwaliteit levert.
Ik stel me altijd vragen bij de versheid in dit soort zaken, meestal met 120 bieren op tap, waarvan klanten slechts enkele celiters per keer proeven.
In Easy Beer, zijn er 10-15 keuzemogelijkheden, wat de versheid natuurlijk ten goede komt.
Er is onder meer een huisbier – een Session IPA ( Ella single hop ), wat Belgische bieren, en enkele internationale toppers zoals Hill Farmstead, Mikkeller, …
De manager ( Aleksandr Shnaiderman – Sacha, voor de vrienden) hier, toonde een enthousiasme die men maar zelden tegenkomt.
Er zijn ook enkele flessen en blikken beschikbaar.
De zaak is bijzonder mooi in aanzien, en is zeker een meerwaarde voor Riga.
Ook serveren ze hier ( tevens via zelfbediening ) enkele spirits en wijnen.
Voor een breder gamma aan wijnen, hebben ze echter de zaak ‘Easy Wine’ enkele deuren verder.

Brouwerijen en Brewpubs

Riga telt ook enkele bierproducenten.

Zo is er het bekende ‘Labietis‘.
Hier kan je enkele oer-traditionele bieren degusteren.
Hun specialisatie ligt in het gebruik van een arsenaal aan kruiden, al beperken ze zich hier niet toe.

Afbeeldingsresultaat voor Labietis

In hetzelfde gebouwencomplex ligt de zaak Valmiermuizas .
Dit is een brewpub met enkele degelijke, eerder traditionele bieren.
Ook verkopen ze hier high-end food.
De prijzen liggen iets hoger dan wat je in Riga gewoon wordt, maar dan heb je ook wel een andere kwaliteit op je bord, natuurlijk.

In Valmiermuizas kan je een kaartje bekomen, welke je naar een 10-tal bierplaatsen gidst.
Zo ontdekten we vlak achter de hoek de zaak Zobens Un Lemess.
Zij combineren Pegan Metal ( Muziek ) met artisanale bieren.
Als echte bierbestemming, vonden we het geen volwaardige plek.
Als metal-liefhebber, echter, is het een zeer leuke combinatie.

Gematigd Enthousiasme

Beer House No1 is een zaak die onmiddellijk in het oog springt.
Groot, en zeer duidelijk zichtbaar, geplaatst op de drukste winkelstraat.
Je kan deze niet missen ! Hun prijzen zijn net wat hoger dan andere plaatsen in Riga, maar nog steeds niet duur vergeleken met België.
Ik at er een bijzonder lekkere Pasta Carbonara !
De keuze uit bieren is zeer ruim, maar niet de beste in Riga.
Zo is er veel industrieel bier ( stella, leffe,… ) hebben ze hun ‘eigen huisbier’ van Vansteenberge ( deze brouwerij die voor iedereen een huisbier lijkt te maken, verkoopt in werkelijkheid bestaand bier onder een andere naam en of label ) .
Je kan echter wel iets vinden naar wens, als je de ( relatief onduidelijke ) menu doorneemt.
Een beetje een domper op deze eerder positieve ervaring, was dat de service erg traag was.
Het terugbrengen van wisselgeld leek hen ook niet nodig.
Fooi dient men echter te krijgen, niet te nemen.

Afbeeldingsresultaat voor Beer House 1

Besluit :

De plaatsen die we bezocht hebben, zijn zeker aan te raden.
De lijst met bier plaatsen is echter nog veel groter dan enkel de bovenstaande.
Riga is een droom-bestemming voor wie een goedkope reis wil, waar zowel bier en stad centraal kunnen staan.

De favorietenlijst  :

 brouwerij (Nationaal)  :  Malduguns
Brouwerij ( Regionaal ) : Labietis
Shop : Beerfox
Bar : Beerfox

Prijsklasse : Zeer goedkoop
Stad zelf : Zeer aangename, mooie stad, met vele bezienswaardigheden en een leuke, jonge sfeer.

Uniek bier-evenement in Antwerpen

 


We schrijven 2012.

De -toen nog zeer onervaren – en onwetende ik, begon rond die tijd serièus bier te drinken.
Niet meer enkel de supermarkt bieren, maar echt op zoek gaan naar wat de wereld nog meer te bieden heeft.
Al snel kwam ik uit op de website Ratebeer.com.
Deze site is een webstek voor online bier-recensies.
Onmiddellijk was ik geïntrigeerd door hun lijst van ‘de 50 hoogst beoordeelde bieren ter wereld’.
Toen had ik natuurlijk nog geen idee, hoe zeer deze interesse mijn leven zou veranderen.

Naast de waanzinnige hoeveelheid lekkere bieren, ontdekte ik via deze site een minstens even waanzinnige hoeveelheid mede-bierliefhebbers.
Reeds enkele jaren mag ik hen tot mijn vrienden rekenen.
1 ervan werd zelfs mijn werkgever !

Afbeeldingsresultaat voor ratebeer logo

2012 – 2018

De tijd tikte verder, en ik ‘tickte’ verder ( ticken is een naam die we geven aan het beoordelen van grote hoeveelheden bier) .
Lang niet alles, in tegendeel, misschien zelfs amper iets , werd professioneel geproefd.
Veel vaker betrof de recensie een met eigen mening doorspekte, ongenuanceerde tekst.
Veel van deze bieren zijn ook geproefd met kleine porties, tussen veel te veel andere bieren, en met veel afleiding ( al te vaak was de afleiding het goede gezelschap ! )

Maar de reviews die ik gaandeweg postte, zetten me wel steeds tot nadenken.
Wat proef ik, hoe intens proef ik ze, en hoe kan dit bier nog beter worden gemaakt ?
Kernvragen, die tot de basis liggen van kwaliteits-honger. Of zeg ik beter dorst ?

 

foto van Nikos Rouhlas.

Ook de goede bieren werden natuurlijk onthouden !
Gecombineerd met mooie momenten, zorgden zij voor enkele van de mooiste herinneringen die ik rijk ben.

De reis was lang, maar komt nu tot een hoogtepunt.
Op 28 juli post ik mijn 10.000ste review van een bier, op deze ratebeer.com, onder mijn profielnaam ‘Kraddel’ .
De traditie wil, dat dit 10.000ste bier een brouwsel is, gemaakt naar jouw smaak.
Gebrouwen door een brouwerij die jij koos, op een moment dat jij organiseert.
Ik besloot het echter wat meer uit te breiden

2018

Er is gedurende meer dan een jaar zeer hard gewerkt, om een event te organiseren dat legendarisch wordt!
maar liefst 10 brouwerijen sloegen samen met mij de handen in mekaar om dit mogelijk te maken.
Aan elk van hen, vroeg ik een bier te maken in een stijl waar zij zelf bijzonder sterk in zijn.
Ik gaf de specifieke richtlijnen, en zelf maakten ze het recept.
Het zijn hun bieren, ter ere van dit event, die wij zullen kunnen degusteren vanaf 28 juli.

10 bieren, in 10 stijlen, gebrouwen door 10 brouwers.

Maar het kan natuurlijk nóg unieker.

Inspiratie voor de namen kwam er, dankzij een thema waar ik al jaren mee in mijn hoofd rondloop.
Elk bier zal vernoemd worden naar een specifieke song die ik bijzonder goed vind.
De naam van het bier zal hierbij lichtjes aangepast worden, om al iets prijs te geven over het bier.

Zo zullen we kunnen degusteren :
– Beer Of The Dark ( Iron Maiden – Fear Of The Dark )
– Brett Of celebrity ( Killwhitneydead – Death Of Celebrity )
– Give My People Black ( King 810 – Give My People Back )
– Freak Like Bee ( Halestorm – freak Like Me )
– Me Against IBU ( Infected Rain – Me Against You )
– ….
Uiteraard zullen al deze nummers die dag ook te horen zijn, als deel van een playlist.

Deze namen koos ik uiteraard ook niet zomaar.

Over elke pairing tussen band of song, en brouwerij, werd grondig nagedacht.
Elke pairing, weerspiegeld een bepaalde waarde, die de muziek ( Metal ) en bier ( Craftbeer ) wereld rijk is.

Zo zijn er waarden als ‘ vriendschap’ , ‘passie’ en ‘kwaliteit’ die beide werelden met elkaar verbinden.

Er zullen ook boekjes voorzien worden, welke een licht aangepaste vorm van de songtekst bevatten, welke ( zoals de titel ) iets meer over het bier zal zeggen.
Ook vind je in dit schrijven meer informatie over de band, de brouwerij, en de specifieke reden dat ik deze koos.

Kwant-da Kost Da ?

Qua inkom? Helemaal niets.
Waar anders, dan de ondertussen beroemde Beerlovers Bar, zou dit event doorgaan?
Sinds het begin timmerden eigenaar Ben, en zijn team (waaronder ikzelf ), aan een weg naar zo-hoog-mogelijk.
Momenteel staan we op nummer 57  beste bierplaats wereldwijd ( alweer volgens Ratebeer.com ) Dank aan al dus, wie hier een recensie over ons heeft geschreven.
Passeer gerust eens langs mij, voor een gratis bedankbiertje!
Alle andere mensen mogen uiteraard ook gratis binnen.
De boekjes zijn ook compleet gratis voor iedereen.
De bieren, worden zoals steeds aan zeer democratische prijzen verkocht.

De Brouwers :

Afbeeldingsresultaat voor secret society

Gehuld in de nevelen der mysterie, kon u afgelopen maanden op de eventpagina op facebook, reeds enkele brouwerijen proberen te herkennen aan de achtergrond op foto’s.
Op deze foto’s droeg ik ook steeds het t-shirt, van de bijbehorende band.
Aan jullie dus, om te puzzelen en te raden !

Hoewel de effectieve complete lijst pas op 28 juli bekend gemaakt zal worden, is hier al een tipje van de sluier opgelicht .
Volgende brouwerijen werkten alvast mee aan dit prestigieuze project  :

Tall Poppy ( collaboratie met Siris About Beer en Dr. Beer )
Alvinne
Laugar
Vrijstaan Vanmol ( mede dank aan brouwerij Eutropius )
Totem ( mede dank aan brouwerij Bryggja )
– …

Kom alles ontdekken op 28 juli, in de beerlovers Bar.
Vanaf 15 uur zijn jij en je vrienden welkom op :

Kraddel’s 10K Madness  

Exit Beavertown?

Beavertown verkocht aan Heineken

Beavertown kwam eerder deze maand nogal negatief in de media, omwille van het feit dat ze minderheidsaandelen had verkocht aan de Nederlandse brouwgigant Heineken.
Maar wat is nu juist de oorzaak van deze hele heisa?
Waarom moeten we ons hier druk in maken ?

Opinie : zolang ’t bier maar goed is.

Ongetwijfeld een heldere, down-to-earth kijk op de zaak. In essentie is dit ook waar het op neerkomt.
Wie een beetje afstand neemt, weet toch ook best wel dat dit beroep, deze hobby, of deze liefhebberij rond 1 centraal punt draait : ‘ Is het bier lekker? ‘ .
Al de rest is bijzaak, soms zelfs een beetje arrogantie van de ‘geeks’.
We kunnen het ziezo eens zijn dat Beavertown een reeks goede bieren maakte, maakt, en zal maken.
Waarom zou ik dan geen Beavertown meer drinken?

Opinie 2 : de diepere betekenis is minstens even belangrijk.

Omdat financiën dé belangrijkste kwestie is om een zaak draaiende te houden, heeft het klantenbestand bijzonder veel macht over een bedrijf.
Zo kan je als klant perfect bepalen, in een sector zonder monopolies, welk bedrijf je zal steunen d.m.v. een aankoop, en welke niet.
Bierliefhebbers kiezen meestal bewust om een kleine brouwerij te steunen.
Waar een grote brouwerij meestal eenheidsworst-smaken in hun bieren brengt, gaan de ‘kleinere’ voor de grotere risico’s.
Extremere smaken, intensere smaken, natuurlijkere bieren ( de minder aanwezigheid, of zelfs afwezigheid van chemicaliën, pasteurizatie, etc , betekenen een groter risico op kwaliteitsverlies.
Maar het betekend ook een grotere mogelijkheid tot een uniek bier. )
We merken aldus een verschil in smaak-intensiteit en complexiteit.
Vaak herleiden we dit naar het makkelijker beschreven ‘kwaliteit’.
Kwaliteit is echter niet wat we hier bedoelen. Een bier van een grote brouwerij ( in te vullen naar keuze ) zal kwalitatief (brouwtechnisch) veelal perfect in orde zijn. Het is simpelweg niet de meest populaire smaakcomplexiteit en intensiteit die we gewoon zijn in de kleinschalig gebrouwen bieren.

uiteraard zijn er overlappingen, en is niet alles zwart-wit .

De schrik van beerliefhebbers die nu tegen Beavertown keren, zit ‘m net daar.
Vroeg of laat, zal Beavertown in die mate groeien, dat risico’s beperkt moeten worden.
Onze geliefde bieren, worden dus aangepast om risico’s op enorme brouwsels te beperken.
De brouwerij kan het zich dan niet meer veroorloven enkele smaken te maken welke zo vernieuwend zijn, dat ze slechts door een beperkt publiek ( wij ) geliefd zijn. Het zal enkel de bewezen, populaire smaken maken, en minder of niet meer vernieuwen.
Er zullen vervangproducten gebruikt worden, om de kosten in te perken.
Denk hierbij aan hopextract, ipv echte hop.
Of moutsiroop, ipv mout.
Schuimstabilisators, en visseningewanden om het bier te klaren.
De lijst is eindeloos.

Toch MOET het zo niet gaan. Kijk maar naar Duvel Moortgat.

Deze grote speler nam enkele gevestigde waarden over ( denk maar aan Liefmans, La Chouffe, De Koninck ,… ).
Hun bedrijfsfilosofie is nog steeds gebaseerd op kwaliteit.
De eerder genoemde merken bleven bestaan, en werden ( dankzij een grotere verkoop ) gebrouwen met versere ingrediënten.
Ook werden eventuele problemen ( zoals die bestonden bij Brouwerij De Koninck ) opgelost door het Duvel Moortgat team.
Zij maken steeds een ‘money-maker’ die de brouwerij onderhoudt, en zelfs de tegenslagende financiën rechttrekt van het bier dat ze wíllen maken.
Liefmans Fruitesse maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat wij vandaag nog steeds van de Liefmans Goudenband kunnen drinken .
Duvel lijkt hier echter relatief uniek in te zijn.
Wanneer we kijken naar de bedrijfsethiek van brouwerijen als Inbev en Heineken, zien we heel andere dingen.
Denk hierbij maar aan mensensmokkel, wurgcontracten in de Horeca, of het opkopen van concurrerende brouwerijen om deze te kunnen sluiten.

De honger naar constante groei

Wanneer is genoeg, genoeg?
Wat zou u doen als u de lotto won?
Zou u stoppen met werken, en rentenieren?
Of zou u gulle schenkingen doen?
De brouwgiganten alleszins niet.
Zij zijn gebrand op meer winst.
Met maar liefst € 17 295 241 000 , leidt Alexandre van Damme de top 3 rijkste Belgen.
Deze top 3 bestaat uitsluitend van mensen van INBev.
In Nederland zien we een gelijkaardig tafereel.
Daar leidt Charlene de Carvalho-Heineken de ranks met een vermogen van 12.5 miljard euro (anno 2017).
Deze brouwerijen hebben dit geld niet op straat gevonden.
Bikkelharde, door winst gedreven ideologieën, lagen aan de basis van hun imperiums.
Men kan zich dus voorstellen, waarom men liever een brouwer steunt die z’n klanten, leveranciers, en medewerkers ziet als gelijken, eerder dan ‘mogelijkheden’.

Afbeeldingsresultaat voor dagobert duck

De invloed van een minderheidsaandeel

Een minderheidsaandeel klinkt zeer beperkt.
Toch is het dat niet altijd.
Stel je voor dat Heineken nu zó massaal Beavertown distribueert en verkoopt, dat Beavertown moét uitbreiden.
Dit is uiteraard het hele idee van de overname.
Heineken zou echter in die mate belangrijk worden, dat zij kan bepalen wat beavertown brouwt.
Waarom zou Beavertown een batch maken die Heineken ( bij voorsprong hun grootste klant ) niet zal kopen ?
Nee, dan toch maar even een minder extreem biertje maken, dan is het op papier vandaag al verkocht.
Op deze manier bepaald de minderheids-aandeelhouder de koers van de brouwerij.
En het is net deze koers, die de bierliefhebbers vrezen.
Of wat als de investeerder, enkel gevraagd een geld injectie te doen in het bedrijf, ineens via enkele achterpoortjes je hele bedrijf overneemt ?
Het gebeurde met het Canadese La Face Cachee.
De oprichters / eigenaars verloren hun zaak, hun rechten op de naam, hun stock,… aan hun investeerder.

Samengevat :

Direct te verbergen is het niet. Ook ik ben ’n mens, ook ik heb ’n mening.
Mijn mening is duidelijk opninie #2.
Een overname MOET niet negatief zijn, maar is dat meestal wel.
– Het bier daalt mogelijk in kwaliteit ( al kan dit lang duren, eer het gebeurt )
– De brouwerij zal mogelijk minder tot niet experimenteren, en veranderen in een melkkoe voor het moederbedrijf
– De klanten die dachten een kleine speler een inkomen te gunnen, kregen nu de spreekwoordelijke slag in hun gezicht
– De trouwe klanten willen vaak de overstap niet maken naar het sponsoren van een groot bedrijf, met wiens ethiek ze niet akkoord zijn.

Beavertown Minimalista

De klanten zijn hier heus niet alleen in.
Ook verschillende brouwerijen zijn niet akkoord om samen te werken met een bedrijf dat een partnership aanging met Heineken.
Begin september staat de 2de versie van het Beavertown bierfestival gepland.
Beavertown Extravaganza biedt plaats aan meer dan 80 brouwerijen van over de hele wereld.
Bijzonder gespeelt dus van Beavertown, want na de overname van Wicked Weed door het Brazliaans-Belgische INBev zagen we, dat meer dan de helft van de brouwerijen prompt hun komst naar Wicked Weed’s festival cancelde.
Voor Beavertown liggen de kaarten echter anders.
Met maar 2 maanden op de klok, zijn de tickets voor het festival al grotendeels verkocht.
Ook de internationale brouwers hebben al alle voorzieningen geboekt.
Het is een PR-nachtmerrie om nú nog af te zeggen, en bovendien een financieel verlies.
Ondanks dat de afzeggingen trager op gang kwamen, werd het toch een sneeuwbal effect.
Momenteel ( juli ) zien de afzeggingen er als volgt uit :
foto van Robby Haesebrouck.

Stof tot nadenken dus.
Beavertown 8 Ball ( Rye IPA ) komt binnenkort nog bij op de winkel, maar vanaf nu zal Siris About Beer ook proberen Beavertown-bieren te vervangen door alternatieven.
De bedrijfsethiek van Siris About Beer ligt immers gelijkaardig aan de kleine, persoonlijke brouwerijen, eerder dan de grote brouwerijen, die vooral op winst gefocussed zijn.

Ben jij het ook eens met Opinie 2 ? Of ben jij eerder een aanhanger van Opinie 1? Of heb je een nog andere kijk ?

Laat ons je reactie weten via facebook !

Dit zijn de 4 nieuwste bierstijlen ter wereld !

BJCP erkende zonet maar liefst 4 nieuwe bierstijlen !

Maar wat is het BJCP nu juist, en wat is het nut van deze (nieuwe) bierstijlen?

BJCP

Het is alweer van 2015 geleden dat de BJCP Style Guidelines laatst uitkwamen.
In deze snel veranderende wereld is dit echter al een hele tijd geleden.

Het BJCP ( Beer Judge Certification program ) is een organisme die als doel heeft mensen te trainen in het correct beoordelen van bieren.
Dit correct beoordelen, omvat enkele belangrijke pijlers.
Ten eerste moeten mensen die door BJCP erkend willen worden, alle bierstijlen grondig (her)kennen.
Bovendien moeten zij ook capabel zijn elke afwijking op de vastgelegde stijlparameters te herkennen, en te benoemen.
Tenslotte moeten zij ook brouwtechnische inzichten kunnen verschaffen, dewelke het bier beter zouden kunnen maken.

Siris About Beer is zo ’n ‘Beer Judge’ in dit programma, en wil ook anderen de kans geven dit te worden.
Daarom heeft Siris About Beer onder meer de workshops rond brouwfouten, en bierstijlen.

Net in dat laatste, zijn er nu dus veranderingen.
BJCP tracht zo weinig mogelijk te veranderen – het is immers een enorm log werk, omdat dan álle erkende ‘Beer Judges’ deze nieuwe stijlen automatisch dienen bij te leren.
Het bleek echter tijd te worden om enkele ‘nieuwkomers’ bij de bestaande stijlen toe te voegen.

Afbeeldingsresultaat voor bjcp

De 4 gelukkigen zijn als volgt :

Burton Ale

Een rijk, moutig bier welke zoetig en bitter is van smaak. In de aroma’s vinden we een lichte hoppigheid, en bijzondere complexiteit tussen deze hop en de mout. Zeer gebalanceerd bier, waarvan de oorsprong geworteld zit in het pre-IPA tijdperk. Vaak iets donkerder van kleur, en een assertief alcoholgehalte.

– New England IPA ( NEIPA ) 

Dé stijl waarvan iedereen het eens was dat ze zou beschreven moeten worden in het BJCP, is dat nu ook.
Deze stijl is bovendien al geen onbekende meer voor de mensen die deelnamen aan Siris About Beerstyles 1 : IPA V1 . Omdat de wortels van Siris About Beer in het dagdagelijkse bierliefhebbers-milieu liggen, was deze stijl te voorspellen erkend te worden. Net zoals we reeds hebben besproken in de workshop, is deze substijl van IPA minder bitter, en nóg meer aromatisch gehopt. Ook is de ‘juicyness’ zeer typerend. Tenslotte is ook het enorm zachte mondgevoel een stijlvoorwaarde.
Wil je graag onmiddellijk ontdekken wat de NEIPA zo bijzonder maakt? Ontdek dan hier de geselecteerde stijlvoorbeelden !

Catharina Sour

Dit is de naam die men voortaan hanteert voor lichte, zurige tarwebiertjes, bij welke de nadruk op de (veelal tropische) fruiten ligt. De zuurte is meestal lactisch (Melkzuurbacterie, ook wel lactobaccillus genoemd ) van oorsprong.

– New Zealand Pilsner 

Deze pils distantieert zich van zijn Tsjechische en Duitse tegenhangers, door het gebruik van de typisch Nieuw-Zeelandse hopsoorten. Denk hierbij aan tropisch, citrus, en grassig, met een subtiele zachtheid. Dit zachte karakter trekt zich ook door naar get mondgevoel. De mout kan van neutraal, naar brood-achtig gaan, wat voor een totaalplaatje zorgt welke fris en drinkbaar is, met een duidelijk hoppig karakter.

Voorlopig is het vooralsnog echter even wachten eer we over nieuwe Style Guidelines spreken.
Dit is een nodige uitbreiding op de bestaande versie van 2015.
Wanneer de nieuwe Guidelines uitkomen, is voorlopig nog onbekend.

Wat is hier nu zo belangrijk aan ?

Als ‘gewone’ persoon zal je dit verschil (nog?) niet merken. Het eerste doel van het BJCP is om bierwedstrijden eerlijk te kunnen laten verlopen. Appels mogen niet vergeleken worden met peren, BJCP Beschrijft daarom wat een ‘appel’ is, en wat een ‘peer’ is.
Op die manier kunnen de ‘beer judges’ dus gaan afspiegelen, of het bier dat ze voor zich hebben, een goed bier is in de stijl van, bij voorbeeld, een tripel.

via deze 4 uitbreidingen, zullen bieren dus ook ingestuurd kunnen worden in deze categorieën.
Een Westcoast IPA zal dus niet meer vergeleken worden met een NEIPA, omdat deze simpelweg té verschillend zijn.
Hierdoor krijgen we correctere wedstrijden in de bierwereld.
Bovendien is het nu ook duidelijk voor brouwers, of de naam die zij gebruiken voor hun bier, hier wel passend voor is.

Er is dus hoop, dat we in totaliteit niet meer zullen denken dat een NEIPA een troebele IPA is.
Anno 2018 beschikken we nu immers over genoeg informatie om de échte betekenis achter de naam te weten.

… En zij die deze hele hoop guidelines niet willen doornemen, maar gewoon kort-op-de-bal informatie willen, en vooral willen proeven?

Deze zijn steeds welkom op een workshop van Siris About Beer!

 

 

 

 

 

Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes uit de bierwereld?
Ontdek alles op de blog van Siris About Beer, of volg onze facebookpagina .